Molenzorg

Bredene, West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molentje Vanvolsem

Ligging
Wateringen Blankenberge
8450 Bredene

169ste begin
kadasterperceel C394b


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1875
Verdwenen
1907, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Het molentje Vanvolsem (naar de uitbater) was een houten graanwindmolentje dat in 1875 werd gebouwd op de Wateringen Blankenberge (169ste begin) te Bredene, op grond van het Bureel van Weldadigheid te Bredene. Er werd gebruik gemaakt van onderdelen van het gesloopte staakmolentje op het naburig perceel C641b.
Jan Vanvolsem-Patttyn, werkman te Bredene, kreeg in 1880 de erfpacht van deze grond.
Het staakmolentje werd in 1907 afgebroken.

Literatuur

Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Bredeniana. Jubuleumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988.
K. Clybouw, 1030 jaar Bredene. Op zoek naar onze priorij, Zedelgem, 1989.
J.M. Cuypers, Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 35-77.
R. Eeckhout, Zoeklicht op Bredene. Historische gegevens en wetenswaardigheden, Bredene, 1968
Jaarboek Heemkring "Ter Cuere", Bredene, 1994 -1995. D. Rotsaert, Toponymisch glossarium van Bredene. Van Aalstraat tot Zwin, in Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 23 november 2013

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens