Molenzorg

Zoersel, Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Stampkot

Ligging
Dorp
2890 Zoersel
toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1811
Verdwenen
voor 1831
Beschrijving / geschiedenis

Het Stampkot was een houten oliewindmolen bij het centrum van Zoersel. Alhoewel deze oliemolen rond 1811 de enige was van Zoersel en omliggende gemeenten, vormde hij geen succes. De eigenaar, die de molen zelf exploiteerde, had nauwelijks werk. De molen werd daarom in 1811 slechts op 112 gulden bruto en 75 frank netto geschat (ter vergelijking: de houten korenwindmolen in hetlzefde dorp werd op hetzelfde moment op 600 frank bruto en op 400 frank netto geschat).

Het Stampkot verdween reeds voor 1831.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Beschrijving van de molens van Zoersel in het proces-verbaal van afpaling van de gemeetne Zoersel in 1811:
"Cette commune possède deux moulins à vent, l'un à grains et l'autre à huile. Ils consistent l'un et l'autre en une petite baraque de bois tournant sur un pivot; celui pour grains sera évalué par comparaison avec ceux des communes voisines déjà cadastrées (il est exploité par le propriétaire lui-même), brut à f. 600 et net à f. 400. Le moulin à huile, aussi exploité par le propriétaire est si peu occupé, quoi qu'il soit le seul dans plusieurs communes voisines qu'il ne peut avoir qu'une très faible évaluation, elle sera fixée brut à f. 1112 et net f. 75".

Literatuur

L. Peeters & J. Bolckmans, De molen van Zoersel (Oudheid en Kunst. Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken, jg. XLII, 1959, afl. 1-3, p. 59-115).
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1983, p. 25-26;
Heemkundige Kring Zoersel, "Zoersel historisch. Onder de wieken van Zoerselse molens (3). Halse molens en de grens tussen... Frankrijk en Duitsland!", in: De Grootste Gemene Deler van de gemeente Halle-St. Antonius-Zoersel (uitg. Gemeentebestuur Zoersel), V, 1987, nr. 6, p. 10-11.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens in de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten P-Z", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2011.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 12 juli 2014

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens