Molenzorg

Bevere (Oudenaarde), Oost-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen Van Brabandt

Ligging
Wortegemstraat
9700 Bevere (Oudenaarde)

noordzijde
Middelkouter
Gentsekouter
kadasterperceel A252a


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen, oliemolen
Gebouwd
1876, van elders overgebracht
Verdwenen
1885
Beschrijving / geschiedenis

De molen Van Brabandt was een houten koren- en oliewindmolen op de noordzijde van de Wontergemstraat, tussen de huidige huisnummers 133 en 129, op de Middelkouter, op het kadasterperceel A252a.

Arnold Joseph Van Brabandt, een landbouwer uit Moregem, liet in 1876 deze molen bouwen. Vermoedelijk liet hij hem van elders overbrengen.

Hij liet de molen draaien door zijn landbouwknechten, die echter niet bekwaam waren een molen te bedienen. Zo is er het verhaal dat één van hen, bij een windstoot uit het noorden, de molen niet stil kreeg en een knaap ter hulp riep die een kleine ladder in de wieken gooide...

Op 29 december 1880 werd het perceel waarop de molen stond verkocht aan Théophile Charles Pouiller-Ketele, industrieel te Lille (akte notaris Raepsaet).
Arnold Van Brabandt liet de molen reeds in 1885 afbreken, na een bestaan van amper negen jaar.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (58).
Op een boogscheute van de kalsijde en rechts van die straat op d'hoogte bouwde Van Brabant, over zoowat zestig jaar een Windmolen.
Van Brabant was boer daar omtrent en bouwde, daar dat kleine gedoe ten zijnen gerieve; waar hij het gekocht had weet ik niet. Hij liet het door zijn dienstknechten in gang houden.
Wij zien van hier wat er daar alzoo al omme ging met die ongeschoolde stielmannen.
't Was in een opsteekseluit het Noorden, en daar de dienstdoende mulder 't gedoe niet stille kreeg, liep de knape hem ter hulpe, en meende met een korte leere in 't gewand te werpen, het ding te kunnen tegenhouden...
Afgetrokken over omstreeks 30 jaar. Van Brabant liet het afbreken.

Literatuur

"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996.
J. Vandeputte, "De molens van het arrondissement Oudenaarde uit hun geschiedenis", Oudenaarde, 1974.
Marc De Smet & M. Versmessen, Herinneringen aan Bevere, Oudenaarde, 1978.
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (58).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 29 oktober 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens