Molenzorg

Bevere (Oudenaarde), Oost-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen Senesal
Molen Vandamme

Ligging
Wortegemstraat 11
9700 Bevere (Oudenaarde)

noordzijde
ten W v.d. Deinzestraat
Zuid Molenkouter
200 m NW v.d. kerk
kadasterperceel A392


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1775
Verdwenen
1874, verplaatst naar Aaigem
Beschrijving / geschiedenis

De Molen Senesal of molen Vandamme was een houten graanwindmolen op de noordzijde van de Wortegemstraat (nr. 11), ten westen van de kruising met de Deinzestraat, op de Zuid Molenkouter.

We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart van ca. 1775 met het bruin symbool van een staakmolen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1830, eigenaar: Senesal Jan-Baptist, molenaar te Bevere-Oudenaarde; op grond van Delannoy Alexis Adrienne Marie, gravin te Velaines
- 26.10.1863, verkoop: (van de grond) Senesal Jan-Baptist, molenaar te Bevere-Oudenaarde (notaris Vanderpiete)
- na 1860, erfenis: de kinderen: a) Senesal Justine, eigenares te Bevere-Oudenaarde, b) Senesal Pierre Edouard, geneesheer te Waregem, c) Senesal Charles Henri, gemeentesecretaris te Bevere-Oudenaarde en d) Senesal Nathalie Marie, eigenares te Bevere-Oudenaarde (overlijden van Jan-Baptist Senesal)
- 08.11.1866, deling: Senesal Justine, zonder beroep te Bevere-Oudenaarde (onderhandse akte)

De windmolen werd in 1874 uiteengenomen omdat hij de plaats moest ruimen voor de nieuwe kerk van Bevere. De molen verkeerde evenwel nog in goede staat en werd verplaatst  naar Aaigem ("Meuleke te Veel").
Het vroegere molenhuis was in de jaren 1930 de herberg "Het Steenpadje".

Zie verder: Aaigem, Meuleke te Veel

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (57).
Ter plaatse waar de kerke te Bevere staat, stond de staakmolen van den watermulder van Leupeghem, Vandamme.
... Ze is afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe kerk, en daar ze in goeden staat was, werd ze weder opgetrokken in Ayghem. De herberg "Het Steenpadje" is het oude molenhuis.

Literatuur

"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963);
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996.
J. Vandeputte, "De molens van het arrondissement Oudenaarde uit hun geschiedenis", Oudenaarde, 1974.
Marc De Smet & M. Versmessen, Herinneringen aan Bevere, Oudenaarde, 1978.
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (57).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 29 oktober 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens