Molenzorg

Binkom (Lubbeek), Vlaams-Brabant


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Windmolen van Binkom - I

Ligging
Molenberg
3211 Binkom (Lubbeek)

bij Tiensesteenweg
bij Krabbenbeek
Veer (vroeger gehucht)


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1350
Verdwenen
na 1430
Beschrijving / geschiedenis

In Binkom zal iedereen u zeggen waar tot in 1914 de windmolen heeft gestaan. Weinigen weten echter dat hier al in de 14de eeuw een molen draaide. Rond 1350 betaalde Olivier van Binckeem aan de hertog 9 deniers voor het gebruik van de wind (1). Deze molen stond ten Vere, een vergeten toponiem. Het gehucht Veer kunnen we situeren in de hoek, gevormd door de huidige Molenberg, de Tiensesteenweg en de Krabbenbeek, dus zeker niet ver van de tweede windmolen. Hier bevindt zich immers de grootste hoogte van de hele omgeving, zo een 90 meter boven de zeespiegel. Van hieruit zie je gemakkelijk de watertoren van Vissenaken. De belasting voor het gebruik van de wind werd verder betaald door de gerúen (lees: gerven) of erfgenamen van Olivier van Binckeem. Rond 1400 en later werd dit gedaan door heer Jan van Waenrode (2). Circa 1420 en 1430 gebeurde de betaling door heer Jacob uter Liemingen (3). Een lange tijd is er van een windmolen geen sprake meer. Wel bleef de naam Molenberg in gebruik.

In 1631 werd er op de Molenberg, maar niet op dezelfde plaats, een nieuwe houten korenwindmolen opgericht.

Zie meer onder: Binkom, Windmolen van Binkom - II

(1) Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamers, nr. 44.678, f. 62v.
(2) Rekenkamers, nr. 44.677, f. 56; Rekenkamers, nr. 44.759, f. 130.
(3) Rekenkamers, nr. 44.679, f. 57v; Rekenkamers, nr. 44.680, f. 29v.

Zie ook: Binkom, Windmolen van Binkom - II

Bijlagen

FG, "Lubbeekse Historische Tijdingen staat stil bij molens", Het Nieuwsblad, 15.12.2015.
De auteurs beschreven verdwenen molens in Lubbeek.  Foto: fg Lubbeek - Het twaalfde nummer van de Lubbeekse Historische Tijdingen is gewijd aan verdwenen molens. Windturbines duiken meer en meer op in het landschap. Hun verre voorgangers, de oude wind- en watermolens, draaien al lang niet meer. Toch blijven ze mensen aanspreken. “Lang niet alle molens zijn bewaard gebleven”, zegt Peter Van Assche, die het twaalfde nummer van Lubbeekse Historische Tijdingen voorstelde. “Soms laat alleen een straatnaam vermoeden dat er ooit een molen stond. Andere molens zijn verloren geraakt in het landschap. Daar wilden we wat aan doen.” De nieuwe uitgave handelt over enkele van de verdwenen en vergeten molens. De publicatie is het werk van Denise Moiné en Jozef Pierlet, geen onbekenden voor het tijdschrift. Eerder brachten ze een nummer uit over hun eigen molen. Hun fascinatie voor molens leidde tot grondig opzoekwerk over andere, verdwenen en vergeten molens in de gemeente. Het molennummer van Historische Tijdingen is te koop aan de balie van het gemeentehuis en kost 5 euro.

Literatuur

Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamers,
- nr. 44.678, f. 62v.
- nr. 44.677, f. 56
- nr. 44.759, f. 130.
- nr. 44.679, f. 57v
- nr. 44.680, f. 29v.
Paul Kempeneers, "De Windmolen van Binkom", Tiense Sprokkel, 302.
Paul Kempeneers, Historische Atlas van Binkom, 2011, onuitgegeven thesaurus en atlas.
Paul Kempeneers, Kris Scheys en Maria van Oekelen. Foto's Leon Vangilbergen, "Een gemeente voor de lens. Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg poseren". Heemkundige kring Libbeke, 2004, p. 13.
Heemkundige kring van Lubbeek, Brochure Open Monumentendag te Lubbeek, 2003.
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993, p. 21.
FG, "Lubbeekse Historische Tijdingen staat stil bij molens", Het Nieuwsblad, 15.12.2015.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 december 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens