Molenzorg

Aartrijke (Zedelgem), West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Berkenhagemolen
Molentje Logghe
Molen De Lanoye

Ligging
Berkenhagemolen
8211 Aartrijke (Zedelgem)

vroegere Wijnendalestraat
Berkenhage
wijk Moubeke
1,8 km ZO v.d. kerk
kadasterperceel B2711a


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1880
Verdwenen
1910 - 7 november, storm
Beschrijving / geschiedenis

De Berkenhagemolen (naar de ligging) of molen Logghe & molen De Lanoye (naar de uitbaters) was een houten graanwindmolen, eerder klein van formaat, die in 1880 werd opgetrokken in de Ossebilkstraat. Bouwheer was Henri Joseph Logghe uit Torhout. Vanwege zijn beroep als schrijnwerker heeft hij wellicht zelf (mede) ingestaan voor de bouw.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1880, opbouw: Logghe-Baeckelandt Henri Joseph, schrijnwerker te Torhout en later molenaar te Aartrijke
- 30.06.1899, verkoop: a) De Lanoye Medard, landbouwer te Aartrijke, b) De Lanoye Leonard, landbouwer te Aartrijke en c) De Lanoye Frans, landbouwer te Aartrijke (notarissen Dieryckx en Verté - "houten koornwindmolen")
- 17.02.1905, mutatie: De Lanoye-Decoster Karel, de weduwe, landbowuster te Aartrijke (notaris Dekeyser - houten graanwindmolen)
- 05.01.1909, erfenis: de erfgenamen (overlijden van de weduwe Decoster van Karel De Lanoye)
- 21.04.1909, verkoop: De Lanoye-Van Compernolle Leonard, molenaar te Aartrijke (notaris Dekeyser)

De staakmolen waaide om op maandagnamiddag 7 november 1910 tijdens een grote storm. De Lanoye was in de molen met een jonge knecht. Hij lag onder een balk en kwam er met enkele kneuzingen van af. De molen bevatte ongeveer 2000 kilogram graan en moest binnen een paar weken afgebroken worden, aangezien men in de plaats een stoommaalderij zou oprichten.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

"Gazette van Brugge en van de provincie West-Vlaanderen", 12 november 1910 (jg. 117, nr. 35), p. 2? kol. 2.
Aertrycke.
MOLEN OMGEWAAID. - Maandag namiddag is tijdens den geweldigen storm de molen omgewaaid van Leonard De Lanoye, staande op de wijk "Moubeke". Gelukkiglijk zijn er geene persoonlijke ongelukken te betreuren. De Lanoye was in den molen met eenen knaap: hij lag onder eenen balk en kwam er met eenige kneuzingen van af. De molen bevatte ongeveer 2000 kilos graan en moest binnen een paar weken afgebroken worden, aangezien men in de plaats eene stoommaalderij zal oprichten. 

Literatuur

Gedrukte bronnen
"Gazette van Brugge en van de provincie West-Vlaanderen", 12 november 1910 (jg. 117, nr. 35), p. 2? kol. 2.

Werken
Urbain Naert, Verdwenen molenbestand... Molens te Aartrijke, in: Molenecho's, XII, 1984, p. 312-313;
J.P. en P. Emeldam, De molens van Aartrijke, in: Het Houtland, XIII, 1971, 3, p. 6-12.
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Pollet J., Aartrijke 1100 jaar, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 14, nr. 1, 1993, p. 4-40.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 26 februari 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens