Molenzorg

Achel (Hamont-Achel), Limburg


Het Catharinadal. Foto: Evert Meijs, 03.05.2010
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Slagmolen van Catharinadal

Ligging
Catharinadal 5
3930 Achel (Hamont-Achel)
toon op kaart
Type
Binnenrosmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
18de eeuw
Verdwenen
voor 1844
Beschrijving / geschiedenis

De Slagmolen van Catharinadal was een rosoliemolen (type binnenrosmolen) in  het voormalig franciscanessenklooster Catharinadal, gelegen aan de gelijknamige straat nr. 5. Thans een ambachtelijke kaasmakerij met winkel.

De Slagmolen, die uit de 18de eeuw dateerde, werd tussen 1771 en 1777 weer in werking gesteld. Hij werd, samen met de windmolen en de watermolen, op 6 oktober 1777 verhuurd  aan een zekere Van Durssen mits 2150 gulden per jaar. Zijn opvolger N. Otten uit Weert betaalde op 24 oktober 1781 1800 gulden huur.
Bij de volgende verhuring op 13 augustus 1787 werden de drie molens toegewezen aan Jan Coppen uit Weert en na zijn overlijden aan Antoon van Hoof, van Overpelt, die de windmolen bediende tot in 1800, toen deze omwaaide.

De rosmolen verdween voor 1844. We vinden hem niet meer terug in de documenten van het Belgisch kadaster.

Lieven DENEWET

Literatuur

Grevenbroeker Echo's, 10, 1995, p. 16-17, schets van R. Leloup op p. 24; 23, 1998, p. 2-36, afbn.; 28, 1999, p. 10-23.
Bussels M., "De burcht van Grevenbroek", in Limburg, 20, 1938-39, p. 185-198.
Bussels M., "De molens van Grevenbroek", in Limburg, 23, 1941-42, p. 128-135; 1942-43.
Bussels M., "De burcht van Grevenbroek", Limburg, 20, 1938-39, p. 131.
Bussels M., "Over den molen van Grevenbroek", in: Het Oude Land van Loon, I, 1946, p. 65.
Claassen A., "Achel in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1972, nrs. 11-13.
Claassen A., Achel. Achthonderdvijftig jaren kerk en kerkelijk leven 1139-1989, Achel, 1989, p. 72.
Claassen A., "Achel, top van Limburg, in De Vlaamse Toeristische Biblioteek", 132, 1971, p. 1-17.
Claassen A., "Honderd eeuwen Achel", Achel, 1988.
Claassen A., red., "Rond de oude en nieuwe straatbenamingen te Achel", Achel, 1960, p. 29-30, schets op p. 15.
Van de Sijpe L., "Millenniumboek Hamont-Achel", Hamont-Achel, Geschied- en Heemkundige Kring: “De Goede Stede Hamont” 1999.
Van Overstraeten J., "Molens te Aartselaar, Achel en Adegem", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 114-115.
Degeest M., "Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag", Hamont-Achel, 2001, p. 11, 126, 176-177, afb. op p. 177.
A. Remans, "Achel. Watermolens", in: Limburg, XXI, 1966, p. 195-198.
R. Van Lent, "De molens van Grevenbroek in het graafschap Loon", in: Verzamelde Opstellen, V, 1929, p. 89-99.
"De molens van Grevenbroek te Achel" in: Ons Molenheem, 1995, nr. 1, p. 24-26;
"Grevenbroeker Molentocht", een uitgave van de geschied- en heemkundige kring van Hamont-Achel: "De Goede Stede Hamont".
Raf Van Laere & Rombout Nijssen, "Een adellijke blik op de Kempen".
Grevenbroeker Echo's, 4, 1993, p. 36, 39, afb. vóór de afbraak van het Waaghuis op p. 37; 14, 1996, p. 33-34, afb.
Van de Broek H., De poorten en wallen van de stad Hamont, in Limburg, 38, 1959, p. 228-235.
Vissers P., Langs Vlaamse wegen - Hamont-Achel, Brussel-Hamont-Achel-Antwerpen, 1992, p. 6-7, afb.
Pauwels Dirk, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout, 2005.
Delbeke G., Toeren tussen torens. "Naar en rond de abdij van Achel". Zondag 7 mei 2000, Brussel, 2000, p. 16.
Hermans E., Limburg. Iconografie. Prenten gedrukt voor 1900, Hasselt, 1983, p. 10, afb. 4 (litho naar tekening van Remacle Le Loup).
De Jong D. , Pastoor Baken van Achel als bisschoppelijke visitator van het klooster Sinte-Catharinadal aldaar, 1669-'70, in Album Dr. M. Bussels, Hasselt, 1967, p. 154-165.
Saumery P.L. de, Les délices du païs de Liège, ou description géographique, topographique des monuments sacrés et profanes de cet évêché-principauté et de ses limites, 4, 1744, p. 194.
Langs Vlaamse wegen - Hamont-Achel, Brussel-Hamont-Achel-Antwerpen, 1992, p. 6-7, afb
Van Well E., De Achelsche Kluis. Geschiedenis der Abdij van O.L.V. van La Trappe te Achel, Achel, 1885, ingeleid en uitg. doorD. De Jong, Achel, 1974, p. 35-37, 39 (noot 33)


Persberichten
Nx., "Van molenaar tot bankier: Peter Nagelmackers", Het Laatste Nieuws, 28.05.1971.
Nx, "De molens van Grevenbroek te Achel", Het Laatste Nieuws, 02.12.1971.
"Achel, bakermat der bank Nagelmackers", Het Belang van Limburg, 19.01.1954.
S.O., "De molens van Grevenbroek te Achel", De Nieuwe Gids, 06.12.1971.
Ro., "De molens van het Grevenbroek te Achel", Het Nieuwsblad, 20.07.1977.
"De molens van Grevenbroek", Het Volk, 06.01.1955.

Overige foto's

<p>Slagmolen van Catharinadal</p>

Het Catharinadal. Foto: Frieda Schulusmans, 05.05.2010

<p>Slagmolen van Catharinadal</p>

Het Catharinadal, achterzijde. Foto: Frieda Schulusmans, 05.05.2010

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 24 maart 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens