Molenzorg

Brugge, West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moutmolen van het Sint-Janshospitaal

Ligging
Mariastraat 38
8000 Brugge
toon op kaart
Type
Binnenrosmolen
Functie
Moutmolen
Gebouwd
voor 1502
Verdwenen
1854-1856, sloop gebouw
Beschrijving / geschiedenis

Het Sint-Janshospitaal te Brugge in de Mariastraat (nrs. 38, 44) had een eigen brouwerij ("brauhuus", opgericht in 1310) en een eigen moutmolen.

In de rekeningen van dat hospitaal komen posten voor waarbij de scherper van de molenstenen betaald werd. Een zekere Heindric scherpte in 1502 vier keren de stenen en kreeg daarvoor 48 schellingen of 12 schellingen per beurt, terwijl molenaar Jan Heldecop in 1549 voor 7 scherpbeurten (nog steeds) 12 schellingen per beurt kreeg:
- 1502: ‘Betaelt Heindric van vier waerven onse moutmuelne te scerpene binnen desen jare, 48 sc. par.’ (f° 74)
- 1549; ‘Betaelt Jan Heldecop muelenaere, van tscerpen van onsen moudtmuelen van 7 reysen de muelensteenen te scerpene binnen desen jaere 1549 te 12 sc. par. van elcker reyse’. (f. 127).

De plattegrond van 1837 toont het hospitaal met onder meer de brouwerij, de bakkerij, de schuren en een uitgestrekte boomgaard en moestuin. In 1856-1858 werden nieuwe ziekenzalen gebouwd naar het ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge). Daartoe moesten de  brouwerij, de tuin, het kerkhof en het kapelletje verdwijnen. Ook het gebouw met de vreogere rosmoutmolen werd dan gesloopt.

Lieven DENEWET

Bijlagen

"Kleine verscheidenheden", Biekorf, jg. 69, 1968, p. 315.
MOUTMUELNE. - Molen waar mout gemalen (mnl. ghescrooden) wordt. Het St.-Janshospitaal te Brugge had eigen brouwerij (brauhuus) en eigen moutmolen. Uit de rekeningen: anno 1502 ‘Betaelt Heindric van vier waerven onse moutmuelne te scerpene binnen desen jare, 48 sc. par.’ (f. 74); anno 1549 ‘Betaelt Jan Heldecop muelenaere, van tscerpen van onsen moudtmuelen van 7 reysen de muelensteenen te scerpene binnen desen jaere 1549 te 12 sc. par. van eicker reyse’. (f. 127). Een belangrijk oudere tekst wordt geboden door de rekening van de stad Aalst in 1394: ‘Item Janne [den Ghend] van den moelenysere vander moutmoelen te linghene ende den hals te vermakene 4 Ib. 12 sc.’ (Van Nuffel, Oudste rekening, p. 68). Te Dendermonde wordt reeds in 1370 een Moutmolenstrate genoemd. (De Vlaminck, Obituaire N.-D. passim).

Literatuur

Archief OCMW Brugge, Sint-Janshospitaal, rekeningen anno 1502, f° 74.
Archief OCMW Brugge, Sint-Janshospitaal, rekeningen anno 1549, f° 127.
"Kleine verscheidenheden", Biekorf, jg. 69, 1968, p. 315.
H. Lobelle, M. Goetinck, "800 jaar Sint-Janshospitaal", delen I & II, Brugge, 1976.
H. Lobelle, "Het Sint-Janshospitaal in Brugge", Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 2001, nr. 2,
S. Gilté, A. Vanwalleghem & P. Van Vlaenderen, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout, 2004.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 16 augustus 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens