Molenzorg

Evergem, Oost-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Oliemolen van Belzele

Ligging

9940 Evergem
toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1445
Verdwenen
na 1553
Beschrijving / geschiedenis

De Oliemolen van Belzele was een houten korenwindmolen te Belzele.
De staakmolen op wal werd gebouwd voor 1445 en verdween na 1553.
Deze molen mag niet verward worden met de Belzelemolen of de Korenmolen van Belzele.

Enkele toponymische vermeldingen:

* Oliemolen
- up theerscip van gavere biiden olie muelene, 1456, SAG-330/27, 103v;
- te Belseele daer de olie muelne up staet, 1553, SAE-1009, 308v. E1536.

* Oliemolenwal
- an den hoelmuelen wal, 1445, RAG-SB/R 46, 1r;an de hoolmuele wal te dralinghe, 1459, RAG-SB/R 52, 3r

Lieven DENEWET & Hanne VAN DER BAUWHEDE

Bijlagen

Hanne Van der Bauwhede, “Bijdrage tot de toponymie van Evergem tot 1650”, Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse taalkunde. Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands - Latijn (Promotor: Prof. Dr. Jacques Van Keymeulen - Co-promotor: Prof. Dr. Magda Devos), Academiejaar 2010 - 2011.

De voormalige Oliemolen lag te Belzele op een wal (zie ook het toponiem Oliemolenwal in het glossarium, dat als reliëfnaam niet behandeld is binnen het bestek van deze masterproef). Oliemolen is een alternatieve benaming voor de Belzelemolen (noot redactie: deze laatste stelling achten we foutief).
Een oliemolen is een „molen, door wind of stoom gedreven, waarin de olie uit lijn- en raapzaad wordt geperst‟ (WNT i.v. 1563).

* Oliemolen
- up theerscip van gavere biiden olie muelene, 1456, SAG-330/27, 103v;
- te Belseele daer de olie muelne up staet, 1553, SAE-1009, 308v. E1536.

* Oliemolenwal
- an den hoelmuelen wal, 1445, RAG-SB/R 46, 1r;an de hoolmuele wal te dralinghe, 1459, RAG-SB/R 52, 3r

Literatuur

Stadsrchief Gent, Penningkohieren Evergem, 1571, f° 66 r°
Bas De Wilde, Molenbestand in het Meetjesland in 1570, 1770 en 1850", Gent, Rijksuniversiteit Gent, 1988 (licentiaatsthesis geschiedenis).
Hanne Van der Bauwhede, “Bijdrage tot de toponymie van Evergem tot 1650”, Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse taalkunde. Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands - Latijn (Promotor: Prof. Dr. Jacques Van Keymeulen - Co-promotor: Prof. Dr. Magda Devos), Academiejaar 2010 - 2011.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 30 augustus 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens