Molenzorg

Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands), Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Oliepeirdemolen van Servais

Ligging
Borgstraat 169
2890 Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)

oostzijde
kadasterperceel A702


toon op kaart
Type
Binnenrosmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1820
Verdwenen
1843, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Joseph Servais uit Sint-Amands bezat een olierosmolen, type binnenrosmolen, aan de oostzijde van de Borgstraat (nr. 169), op het kadasterperceel A702.

Omwille van zijn gevordere leeftijd stelde hij zijn huis en het erf met de oliepaardenmolen in 1823 uit de hand te koop. Hij liet in de "Gazette van Gend", nr. 1210 van 21 juli 1823 de volgende advertentie plaatsen:
"Sieur Joseph Servais te St. Amands, voornemens zynde door ouderdom uyt zyne affairens te scheyden, bied uyt'er hand te koopen een schoon Huys, met eenen wel-geconditioneerden Olie-Peirde-Molen, (...) olieputten (enz.), alles gelegen aen de riviere de Schelde en fraeyen steenweg".

De olierosmolen werd in 1843 gesloopt.

Lieven DENEWET

Literatuur

"Gazette van Gend", nr. 1210 van 21.07.1823 (verkoopsadvertentie)
Marc Peelman, "De molens te Sint-Amands", in: "Klein-Brabants Molenboek". Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, 44e jg., 2009, p. 221-232.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 13 juni 2021

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens