Molenzorg

Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands), Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Bloemmolen van het Schippershuis

Ligging
Kaai
2890 Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)

tegen de loskaai van de Schelde


toon op kaart
Type
Binnenrosmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1729
Verdwenen
na 1779
Beschrijving / geschiedenis

De Bloemmolen van het Schippershuis was een graanrosmolen op de hofstede het Schippershuis, gelegen op de Kaai tegen de Schelde.

De rosmolen werd opgericht door Adriaen de Backer. Hij kreeg op 11 mei 1729 de toestemming van de baljuw, burgemeester en schepenen van de vrijheid van Sint-Amands om op zijn hofstede, genaamd het Schippershuis, een bloemmolen te mogen oprichten. Deze hofstede paalde ten oosten aan het huis en erf van Peter Wouters, ten zuiden aan de kasseiweg, ten westen aan het huis en erf van Peters Segers en ten noorden aan de Schelde en de loskaai ("schiplaete"). Adriaen de Backer moest voor zijn bloemmolen jaarlijks een cijns van 1 gulden 10 stuivers betalen aan de hertog van Bournonville en de hertogin de Duras.

In het cijnsboek van de hertog van Bounonville en de hertogin de Duras uit 1731 en later vinden we de opeenvolgende eigenaars:
- 1729: Adriaen de Backer, oprichter
- 1731: de erfgenamen van Adriaen de Backer, jaarlijkse cijns van 1 gulden 10 stuivers
"D'hoirs van Adriaen de Backer gelden jaerlijckx eenen onquijtbaer(en) cheijns van eenen gulden en thien stuijvers t'j(ae)rs van te mogen stellen op sijne hofstede eenen bloem meulen gestaen en(de) gelegen alhier in het dorp genaemt het schippers huijs, paelende oost den huijse en(de) erfve van P(ieter) Wouters, suijt de cassije, west  den huijse en(de) erfve van Peeter Segers noort de Schelde en(de) schiplaete breeder uijtwijsens de acte wettelijck gepasseert voor Bailliu borg(emeester) en(de schepenen der vrijhede van St. Amants in date den xj. en meije 1729 tot welcke wort gerevereert xxx. stuijv(ers)".
- 1748, verkoop: Jan Francis Oste
- later, erfenis: Marinus Oste, zoon van Jan Francis en gehuwd met Isabella van Hoeymissen
- later, erfenis: Isabella van Hoeymissen, weduwe van Marinus Oste
- 1779, verkoop: Pieter Cools, zoon van Gilles

De rosmolen verdween na 1779.

Marc PEELMAN

Literatuur

Archief
Rijksarchief Beveren, Archief van het Land van Dendermonde, Archief oud bestand (1420-1907), nr. 88: Cijnsboek van de hertog van Bournonville en de hertogin de Duras, 1731, f°74v°.

Werk
Marc Peelman, "De molens te Sint-Amands", in: "Klein-Brabants Molenboek". Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, 44e jg., 2009, p. 221-232 (228).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 6 oktober 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens