Molenzorg

Denderwindeke (Ninove), Oost-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Denderwindeke
Molen van het Groot Houtemveld

Ligging
Linkebeek
9400 Denderwindeke (Ninove)

(straatnaam)
zuidzijde
Groot Houtemveld
kadasterperceel B951


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1604
Verdwenen
tussen 1775 en 1830
Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Denderwindeke was een houten korenwindmolen op de zuidzijde van de weg Linkebeek, op het kadasterperceel B951, op het Groot Houtemveld, op de hoek met de veldweg die op het kadastraal plan van P.C. Popp (ca. 1860) de "Oetingschen merkt weg" werd genoemd.

De molen werd voor 1604 gebouwd. In een testament werd een rente geheven"op de wintmuelen van Denderwindeke", eigendom van de heer van Wedergrate.

De molen behoorde tot 1738 toe aan de Armendis van Denderwindeke. Hij werd op 2 mei 1738 "vrijwillig" verkocht. Meier Joannes Vander Mijnsbrugghen verkocht, op verzoek van Petrus Vander Borcht, pastoor van Neigem, en armmeester Jacobus Oriens, bij openbaar opbod: een windmolen gelegen in Denderwindeke op het Houtemveld
- oost en noort de straete
- west het Houtemvelt
Werden dan ook verkocht: "de meulestenen en alle andere edificien daeraen clevende den voorseijden molen competerende".
De koper zou  "van stonden aen" in het gebruik van de molen kunnen kopen.
De kooppenningen zouden dienen tot "onderstant en voldoeninge van het testament van Sr. Jaspar de Goux."
Het was voor de koper niet toegestaan enige ezels, wagens, karren of "peerden" te hebben om "te haelen eenighe graenen", "de ingesetenen van desen lande sullen alteijdt liber sijn van hunnne graenen selve te bringen soo in dese molen als in andere molens van desen lande ende baronnie van Wedergraete te weten Neijgen en Pollaerde die oock van gelijcke geen ezels noch peerden, waghens ofte met den lijve moghen haelen".

Op de eerste verkoopdag verbleef de molen op Jacobus Van Hasselt, inwoner van Kester, voor de som van 1775 gulden courant geld.
Op de twee verkoopdag heeft niemand verhoogd, ondanks de plakbrieven in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Edingen als in de parochies van Denderwindeke en Neigem.
Op de derde en vierde verkoopdag heeft andermaal niemand ingesteld.
"Present: de meier, M. Lemmens, Jan De Maeseneer, Adriaen De Mol, Jan Thienpont, Jan de Boeck enn Jacobus Oriens.

We zien de molen nog aangeduid op:
- de Villaretkaart (1745-1748) met het symbool van een staakmolen en met de benaming "M(oul)in de Denderwindicke"
- de Ferrariskaart van (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen met de benaming "Moulin de Denderwindicke"
maar niet meer in de eerste documenten van het Belgisch kadaster rond 1834.

Het vroegere molenperceel is thans onbebouwd.

Lieven DENEWET & Rik VAN HAUWE

Literatuur

Archieven
- Rijksarchief Gent, Fonds Bisdom Gent, M. 100 (1604).
- Wedergrate, nr. 386, vanaf f° 37. Wettelijke passeringen van Denderwindeke (1738)

Kaarten
- Villaretkaart (1745-1748)
- Ferariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) (niet aangeduid)
Topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) (niet aangeduid)
Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) (niet aangeduid)

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 11 december 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens