Molenzorg

Zwevezele (Wingene), West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van 't Hof van Lichtervelde

Ligging
Stampkotmolenstraat
8750 Zwevezele (Wingene)

vroegere Meulestraatje


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1500
Verdwenen
voor 1541
Beschrijving / geschiedenis

De molen van 't Hof van Lichtervelde was een houten korenwindmolen, type staakmolen, die voor 1500 gebouwd werd.

Hij stond in de huidige Stampkotmolenstraat, het vroegere "'t Meulestraetken" bij de Heerweg en de Aspergemstraat. Het Meulestraatje werd later "'t Gemeenestraatje" genoemd. Uit een akte van 1542 kan afgeleid worden dat met het Meulestraatje de huidige Stampkotmolenstraat wordt bedoeld.

Toen Rogier de Grijse in 1541 zijn leenverhef deed, was de molen al verdwenen. De molenwal bleef nog lange tijd bestaan, zoals die te zien is op de landkaart van 1676.

Naast de (verdwenen) molenwal stond een rosmolen ("Asse meulen"). We vernemen dat uit het denombrement van Antheunis van Heule, heer van Lichtervelde, waarin onder de eigendommen van het foncier wordt vermeld:
"23.Item nog in de prochie van Zwevezeele een platse van erfe met eener ander meulenwal tusschen den heerwegh ende kerke van Zwevezeele, de straete ande zuidtwest ende de noordtzijde, groot drye ghemeten.
24.Item nog een stuk landt daer de Asse meulen up staet groot een ghemet".

De windmolen (later molenwal), de rosmolen en geheel het Meulestraatje tussen de zeer oude Rijselse heerweg en de zeer oude nederzetting "Asperghem" was een achterleen van het hof van Lichtervelde. De heer van dit leen had het recht op de wind en dus op het plaatsen van een molen. De inwoners van dit achterleen en wellicht van nog andere lenen waren verplicht er hun graan te laten malen.

Later kwam dit leen in het bezit van Erasmus de Vooght, heer van Barizeele, die het verkocht aan Antoon vander Goer. Deze verkocht het in 1638, samen met de heerlijkheid Sint-Baafs, aan Jacob van Haveskerke. In 1676 stond het perceel nr. 1264 op naam van de heer van Lichtervelde. Uit de nalatenschap van Françoise Cathérine van Haveskercke in 1784 blijkt dat dit achterleen nog altijd aan de heer van Lichtervelde toebehoorde.

A. VANDEWIELE

Literatuur

Archieven
- Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten, VI, nr. 4608 (akte van 1542)
Riiksarchief Brugge, Familiefonds de Thibault de Boesinghe, nr. 610, f° 5-6 (akte van 1638)
- Rijksarchief Brugge, Familiefonds de Thibault de Boesinghe, nr. 618, f° 141 r° (akte van 1784)

Werken
- A. Vandewiele, Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 449.

Mailberichten
- Rik Pollet, Lichtervelde, 09.08.2020

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 28 januari 2021

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens