Molenzorg

Deurne (Antwerpen), Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moutmolen

Ligging
Turnhoutsebaan 1
2100 Deurne (Antwerpen)

noordzijde
ten W. v.h. Cogelsplein
tegen het Groot Schijn
grens met Borgerhout
kadasterperceel A723a


toon op kaart
Type
Binnenrosmolen
Functie
Moutmolen
Gebouwd
1839
Verdwenen
1891
Beschrijving / geschiedenis

Op het erf van de brouwerij aan de noordzijde van de Turnhoutsebaan (nr. 1), aan de westkant van het huidige Cogelsplein, tegen het Groot Schijn op de grens met Borgerhout, op het kadasterperceel A723a, stond van 1839 tot 1891 een moutrosmolen, type binnenrosmolen.

We zien hem aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1842), op de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de vermelding "Brasserie" en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860).

Op deze plaats stond voorheen een watermolen (zie: Deurne, Molen Sappe).

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

T. De Vrij, "Deurne bij Antwepen. Geschiedkundige schets", Antwerpen, 1954.
J. Laenen, "Deurne en Borgerhout vanaf den oorsprong tot in het begin der XIVde eeuw", Mechelen, 1929.
P. Lemmens, "De windmolen van Deurne bij Antwerpen", Heemkundig Handboekje, XX, 1972, p. 25-26.
Mr. L.P.X., "Beschrijving van Deurne in 1809", in: Turninum, III, 1949, p. 28.
M. Nonneman, "Deurne in oude prentkaarten waarin ook afbeeldingen van Borgerhout", Zaltbommel, 1972.
P. Pittoors, "Middelmolen of Cruyningemolen te Deurne", in: 't Lauwerkransken, IV, 1960, p. 123-124.
F. Prims, "Geschiedenis van Borgerhout", Antwerpen, 1936.
J. Proost, "Gemeente Deurne. Sint-Rochusparochie", z.p., z.d.
J. Stockmans, "Geschiedenis van Deurne en Borgerhout", I-II-III, Brecht, 1895-1897-1899.
M. Van Goethem, "De Molen van Deurne", mededeling aan H. Holemans op 7 augustus 1967.
J. Van Thillo, "De molens van Deurne-Borgerhout", in: 't Lauwerkransken, III, 1960, p. 75-79.
"Kohier van belastingen te Deurne in 1544", in: Turnimum, III, 1949, p. 41.
"Zo was... Deurne", Antwerpen, 1972.
H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, Ten Bps - Nieuwkerken - Studiekring Ons Molenheem, 1983, p. 46-47.
G. Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen", Antwerpen, 1986.
Hugo Lambrechts-Augustijns, "Akkoord voor een nieuwe molen te Deurne", Heemkring Aartselaar, jg. 2006, nr. 2, p. 23-25.
Hugo Lambrechts-Augustijns, "De molen van Hoofdvunder te Deurne", Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio (Gitschotelbuurschap Borgerhout), jg. 2000, nr. 2.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 1 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens