Molenzorg Vlaanderen vzw

Vereniging voor molenbehoud en molenstudie in Vlaanderen

De vereniging Molenzorg Vlaanderen vzw, met een uitgebreid netwerk molenvrienden, legt zich toe op het behoud van de wind- en watermolens in Vlaanderen. Een eerste bedoeling is de sensibilisering van de bevolking voor ons kwijnend molenpatrimoinum.
De vereniging onderhandelt met moleneigenaars (privé-personen en openbare besturen) om restauraties te bepleiten. Ze ijvert om herstelde molens opnieuw te laten draaien en malen. In 1976 organiseerde Molenzorg Vlaanderen vzw het eerste examen voor het behalen van het diploma van vrijwillige molenaar.

Molenzorg Vlaanderen vzw geeft viermaal per jaar het tijdschrift Molenecho’s uit. Hierin wordt naast actueel molennieuws (verval, restauraties) veel aandacht gewijd aan molenstudie. Met de wetenschappelijke benaming ‘molinologie’ wil men de nadruk leggen op de verschillende invalshoeken van waaruit men molens kan bestuderen.
De molinologie onderzoekt en verzamelt over de hand-, ros-, water- en windmolens alle gegevens over terminologie, technologie, ecologie, economie, geschiedenis, recht, enz. Naast de gewone, gevarieerde nummers komen ook uitgebreide themanummers voor.
Zo kwamen al aan bod: de Vlaamse poldermolens (1984), volmolens (1987), oliemolens (1990), verplaatste staakmolens (1992), molensagen (1993), molenmakers (1994), een tweede aflevering i.v.m. oliemolens (1995), een nummer gewijd aan de molens van het Oude Land van Edingen (1996), tredmolens (2002), scheepsmolens (2003), familieboek Vlaamse molenaars (2019), West-Vlaamse molens en molenaars in veelvoudig perspectief (2022).

De maatschappelijke zetel van Molenzorg Vlaanderen vzw is gevestigd in het molenmuseum van Sint-Amands (provincie Antwerpen). Het abonnement op het tijdschrift Molenecho’s is gekoppeld met het lidmaadschap van Molenzorg Vlaanderen vzw.

Men kan Molenzorg Vlaanderen vzw contacteren via:

Lieven Denewet (voorzitter, eindredacteur):
denewet.molens@telenet.be
Tel: +32 (0)51 20 37 78
Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede

SommaireL’association Molenzorg asbl se
consacre au maintien des moulins à vent et à
eau en Flandre. Son premier dessein fut de sensibiliser
la population au nombre toujours plus restreint de moulins.
L’association négocie avec les propriétaires
de moulins et plaide pour la restauration. Elle milite
pour que les moulins restaurés soient de nouveau
capables de tourner et de moudre. En 1976 Molenzorg
asbl organisa le premier examen en vue de l’obtention
du diplôme de meunier bénévole.Molenzorg asbl édite quatre fois par an la revue
Molenecho’s (en néerlandais).

SummaryThe association Molenzorg Vlaanderen vzw is engaged in the preservation of the wind- and watermills in Flanders. The first intention is the sensibilisation of people for our threatened mills. The association negociates with mill owners in order to urge the necessity of restoration, and it promotes that the restored mills should be operating again. In 1976 Molenzorg organised the first examination in order to obtain the certificate of voluntary miller.
The association also publishes four times a year the periodical Molenecho’s (in Dutch).

Contacten molenverenigingen en Vlaamse Overheid
Tussen de molenverenigingen en de officiële Vlaamse monumentendienst bestaan al vele goede en vruchtbare contacten. Het Vlaamse model van molenzorg heeft de laatste jaren een groot aantal aan gerestaureerde molens opgeleverd. Zonder dit systeem waren deze bijzondere werktuigen van ons cultureel erfgoed voor ons nageslacht verloren gegaan.
In het Vlaamse systeem van molenzorg verzorgt de overheid de wettelijke bescherming van de monumenten en maakt zij middelen vrij om de molens te kunnen herstellen, de verenigingen verzorgen inhoudelijk de restauratiedossiers en leiden vrijwillige molenaars op die dienen in te staan voor de goede conditie van de aan hen toevertrouwde molens, door ze te laten draaien en door het regelmatig uitvoeren van klein onderhoud. Ook verstrekken ze uitleg over de werking aan de vele bezoekers.

Copyright: © 2001 - 2024 Molenecho's, All rights Reserved.