Lidmaatschap Molenzorg Vlaanderen vzw

De vereniging Molenzorg Vlaanderen werd opgericht  op 11 mei 1976 met als belangrijkste opdracht het behoud en de studie van onze molens.
Haar tijdschrift Molenecho’s  verscheen echter al in mei 1973, toen nog in een vrij bescheiden vorm.
Molenecho’s is nu uitgegroeid tot een volwaardig molentijdschrift met veel aandacht voor molenhistorie, -techniek en actualiteit, vooral uit Vlaanderen.

Af en toe valt het zelfs in de prijzen, zoals in 1993 (VDK-Award) en 2004 (de I.J. de Kramer-prijs).

Naast de gewone, gevarieerde nummers komen ook uitgebreide themanummers voor.
Zo kwamen al aan bod: de Vlaamse poldermolens (1984), volmolens (1987), oliemolens (1990), verplaatste staakmolens (1992), molensagen (1993), molenmakers (1994), een tweede aflevering i.v.m. oliemolens (1995), een nummer gewijd aan de molens van het Oude Land van Edingen (1996), tredmolens (2002), scheepsmolens (2003), familieboek Vlaamse molenaars (2019), West-Vlaamse molens en molenaars in veelvoudig perspectief (2022).

Sinds 2013 verschijnen de nummers, die 52 à 56 pagina’s tellen, volledig in kleur.

Molenzorg Vlaanderen beheert de Belgische Molendatabase, met een overzicht van alle bestaande en verdwenen molens in ons land.

Prijzen jaarabonnement 2022
België € 30,-
Nederland en andere EU landen € 30,-
USA $ 35,-
Los nummer € 8,-
Themanummer € 15,-
Rekening: IBAN-nummer BE54 4427 6099 1197 (SWIFT-code: KREDBEBB) van Molenzorg Vlaanderen vzw, Molendreef 45, 2890 Sint-Amands.

Administratie:
Dhr. Frans Ringoot
Broekstraat 52
1745 Opwijk
tel.: +32 (0)52 359735
fransringoot@skynet.be

Redactie:
Lieven DENEWET
Bruggestraat 74
8830 Hooglede
tel.: +32 (0)51 20 37 78
denewet.molens@telenet.be

Zetel (geen correspondentieadres)

Centrum voor Molinologie
Molenmuseum
2890 Sint-Amands

 


Copyright: © 2001 - 2024 Molenecho's, All rights Reserved.