Archief

Oproep tot aanpassing decreet op de onderhoudspremie.

Molenzorg-Molenecho’s vzw deed onlangs een dringende oproep aan de Vlaamse Regering een recente aanpassing van het decreet op de onderhoudspremies in te trekken. Via een uitvoeringsbesluit, van het decreet op de onderhoudspremie (van 14.07.2004) is te regelen dat alle ambachtelijke molens (wind-, water- en rosmolens, inclusief molenrompen) zonder onderscheid worden beschouwd als ZEN-monumenten (ZEN = zonder economisch nut), zodat deze kwetsbare monumenten van de dubbele onderhoudspremie (80%,) gebruik kunnen maken.
Complete tekst oproep Molenzorg-Molenecho’s vzw.

Belangrijke archiefvondst: de eerste windgedreven poldermolen was Vlaams!

Het hoofdartikel van Molenecho’s 2006 nr. 3 (september) zal gewijd worden aan een belangrijke archiefvondst. In het Rijksarchief van Gent vond Lieven Denewet op 18 augustus l.l. een originele perkamenten oorkonde, waaruit blijkt dat in het Gentse reeds in 1316 een windgedreven poldermolen voorkwam. Dat is een eeuw vroeger dan bij onze noorderburen. Volgend jaar viert men er overigens “het Jaar van de Molens”, precies naar aanleiding van 600 jaar poldermolens in Nederland (1407-2007).

Ministeriële bekroning voor ons educatief project voor de Watermolen van Ruddervoorde

Onze vereniging Molenzorg-Molenecho’s vzw nam deel aan de projectoproep 20 x 1250 euro van VCM – Contactforum voor Erfgoedverenigingen met een educatief project voor de Watermolen van Ruddervoorde. De aanvraag behelsde de uitbouw van een crearuimte in de, waarbij een koppeling wordt gegeven tussen het rijke molenverleden (“tien molenstadia”) en tien creatieve activiteiten. Het schilderen met olieverf verwijst naar de vroegere oliemolen; het malen met handmolensteentjes en het bakken van brood roepen de korenmolen op; de textiele werkvormen refereren naar de vlaszwingelmolen; de experimenten- of technokoffer leiden ons naar de vroegere en toekomstige opwekking van elektriciteit met waterkracht, enz.

In september 2005 weerhield Vlaams minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor monumentenzorg, ons project voor ondersteuning (€ 1250), als behorende tot de beste twintig van het Vlaams Gewest! Op een academische zitting maakte deze minister de laureaten persoonlijk bekend.
De Zingende Watermolen van Ruddervoorde: een verhaal van vijf energievormen en vijf molenfuncties! Voor een uitgebreide studie (23 pagina’s), op basis van eigen archiefonderzoek, verwijzen we naar het derde nummer van Molenecho’s van de jaargang 2005.

Op onderstaande foto ontvangt op zaterdag 15 oktober 2005 Lieven Denewet (links) uit handen van Vlaams minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor Monumentenzorg, de nominatie voor de Watermolen van Ruddervoorde.

(Foto Stefan Dewickere, Hoogstraten, 15 oktober 2005).

Ondersteun de twee geselecteerde molens in “Monumentenstrijd”

In de eerste ronde van “Monumentenstrijd”, dat op de cultuurzender Canvas wordt uitgezonden, werden dertig monumenten over geheel Vlaanderen (zes per provincie) weerhouden. Hieronder bevinden zich twee merkwaardige watermolens: de Boembekemolen van Michelbeke (Zwalm) en de Papiermolen Herisem van Alsemberg (Dworp).
Vanuit de wedstrijdorganisatie vernamen we dat er zeer vele windmolens “deelnamen”, maar spijtig genoeg werden er geen weerhouden. Iedereen heeft gelegenheid op de geselecteerde monumenten te stemmen: de stemmentrekkers belanden in de volgende ronde – uiteindelijk mogelijk zelfs in de finale. Zelfs indien het laureaatschap (en de ermee verbonden geldprijs) niet wordt gehaald, is de publieksaandacht zeker mooi meegenomen!

We stellen voor dat u een kijkje neemt op onderstaande links en er uw stem op geeft!

Voor de papiermolen Herisem te Alsemberg (Dworp): www.monumentenstrijd.be

Voor de Boembekemolen te Michelbeke (Zwalm): www.monumentenstrijd.be/

Gemeente Knokke-Heist zoekt nieuwe molenaar voor Kalfmolen Knokke

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is op zoek naar een nieuwe molenaar voor de beschermde Kalfmolen aan de Graaf Jansdijk in Knokke. We wensen in de toekomst de Kalfmolen tijdens de weekends van onderstaande periodes voor het publiek toegankelijk maken en bij voldoende wind te laten draaien:

– Paasvakantie: weekends, Pasen en Paasmaandag
– OLH Hemelvaart + weekend
– Pinksterweekend
– 15 juni tot en met 15 september: elk weekend.

Aangezien het om een gedegen engagement gaat en de molen tijdens de aangegeven periode elk weekend bemand moet zijn, is het gemeentebestuur op zoek naar minstens twee molenaars die de volledige periode kunnen dekken. Bovendien zijn de molenaars buiten deze periodes verantwoordelijk voor het basisonderhoud aan de Kalfmolen zorgen. Een gespecialiseerde firma staat in voor de grote onderhoudswerken. Voor het uitoefenen van de molenaarstaak is een financiële vergoeding voorzien.

Mocht u interesse hebben, dan verzoeken we u officieel uw kandidatuur te stellen met een gemotiveerd schrijven en een bijgevoegd cv. U kan deze voor 15 januari 2007 richten aan:

Gemeente Knokke-Heist
Dienst Erfgoed
A. Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist

Bij het weerhouden van uw kandidatuur ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met een jury eind januari/begin februari 2007.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Estelle Slegers, Erfgoedcoördinatrice gemeente Knokke-Heist, tel.: 050 630 873, e-mail: estelle.slegers@knokke-heist.be.

Redding voor de Meerlaanmolen

De Meerlaanmolen te Gistel is een alleszins merkwaardige molen. Dat bijzondere karakter belette niet dat de molen tot bijkans een ruïne kon vervallen. Echt goede vooruitzichten waren er niet. De molen was het eigendom van twee hoogbejaarde dochters van Alfred Ronse, de vader van het Vlaamse molenbehoud die de molen in 1936 liet bouwen en het naburige kasteel Ter Waere bewoonde.
De molen was omstreeks 1990 in erfpacht uitgegeven aan de vzw Alfred Ronse die zich de restauratie van de vervallen molen ten doel stelde. Door allerlei oorzaken kwam het er niet van en erfpacht werd opgegeven. In het voorjaar van 2005 besloot de stad Gistel de Meerlaanmolen aan te kopen voor het symbolische bedrag van 1 Euro, waarmee de weg werd geopend voor de dringend noodzakelijke restauratie.

Bezwaarschift tegen bouw villa bij Salm Salmmolen

In Hoogstraten (grens B/NL)is de omgeving van de stenen Salm Salmmolen zelfs beschermd als landschap, waarin in principe geen enkele bebouwing is toegelaten. Een privé-persoon wist de weide rond de molen aan te kopen en is van plan er een villa op te trekken, beschermd landschap of niet!
Als er geen bezwaar wordt aangetekend, is er veel kans dat hij die vergunning toch bekomt! Vandaar dus het bezwaarschrift dat we richtten aan het College van Burgemeester en Schepenen van Hoogstraten.
Ingediend bezwaarschrift.

Diploma’s voor 26 nieuwe molenaars

Op zaterdag 11 juni 2005 ontvingen in Knokke 26 nieuwe molenaars van het cursusjaar 2003/2004 hun welverdiende diploma uit handen van de Gouveneur van West-Vlaanderen, P. Breyne.
Regelmatig organiseert de Werkgroep West-Vlaamse Molens een cursus voor een nieuwe lichting molenaars. Het is voor het behoud van de molens essentieel dat ze zoveel mogelijk kunnen draaien en dat dit op een veilige en deskundige manier geschiedt.
Om het natuurlijk verloop goed te kunnen opvangen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk gemotiveerde vrijwilligers deze pittige cursus willen volgen en het examen met goed gevolg doorstaan.
Op onderstaande groepsfoto de 26 nieuwe molenaars; de Gouverneur van West-Vlaaderen en bestuursleden van de Werkgroep West-Vlaamse Molens.
Via deze link kunt de namenlijst van de nieuw gediplomeerden inzien. Namenlijst.


Copyright: © 2001 - 2024 Molenecho's, All rights Reserved.