Bouwhistorie

Bouw en werking van molens

De water- en windmolens zoals wij ze nu kennen, zijn een resultaat van een lange technologische evolutie.
Ooit heeft iemand de geniale idee uitgewerkt om het stromende water aan te wenden als energie voor het malen. De watermolen was aldus ontstaan. Blijkbaar gebeurde dit al verscheidene eeuwen vóór onze tijdrekening.

Rond het laatste kwart van de 12de eeuw heeft een middeleeuwer het aangedurfd op en rond een verticale staak of standerd, een windmolen te bouwen, die zelfs in de zwaarste stormen zou overeind blijven.

In de tweede helft van de 14de eeuw blijkt in Vlaanderen het principe van de draaibare kap ontwikkeld: naast de staakmolens bestaan voortaan ook bovenkruiers.

De groei en evolutie van deze molentechnieken blijken niet alleen uit de nog bewaarde materiële relicten en molenterminologie, maar kunnen mits aandachtige studie ook worden achterhaald uit archivalische gegevens. Hetzelfde geldt wanneer men een inventaris wil opstellen van alle functies waarvoor doorheen de eeuwen molens werden aangewend.

De vzw Molenzorg en haar tijdschrift Molenecho’s hebben reeds veel en belangrijk onderzoek gewijd aan en gepubliceerd over bouw, werking en aanwending van onze molens.
Zie de inhoudstafels van het tijdschrift die regelmatig op deze site worden bijgewerkt.


Copyright: © 2001 - 2024 Molenecho's, All rights Reserved.