Molenmuseum, Centrum voor Molinologie

De zetel van onze vereniging Molenzorg-Molenecho’s vzw is gevestigd in het Molenmuseum, Centrum voor Molinologie te Sint-Amands.
Het is een museum waar niet enkel een aantal molentypes als maquette zijn voorgesteld, maar waar vooral via allerlei afbeeldingen en teksten, de centrale functie van de molen in onze maatschappij wordt benadrukt. Het centrum biedt een algemeen overzicht van de onderzoeksvelden waarop de molen een invloed had (de geschiedenis, het recht, de taal, de economie, de techniek, de kunst, de volksdevotie e.a.).

Het museum biedt een geheel aparte benadering van het fenomeen molen, waardoor de interese voor verschillende aspecten van de samenleving aan bod komen. Een zeer didactische opstelling laat iedereen toe er ten volle van te genieten.


Copyright: © 2001 - 2024 Molenecho's, All rights Reserved.